วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กำลังใจทำความดีเพื่อความพ้นทุกข์ ณ วัดราษฎร์ประคองธรรม(ปกิณกะธรรม ๓๐ มิ.ย. ๖๒)

๓๐ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีเพื่อความพ้นทุกข์ ณ วัดราษฎร์ประคองธรรม
620630_01_ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีเพื่อความพ้นทุกข์ณวัดราษฎร์ประคองธรรม.mp3