วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โอวาทแก่ผู้บวช(ปกิณกะธรรม ๑๕ มิ.ย. ๖๒)

๑๕ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมโอวาทแก่ผู้บวช
620615_04_ปกิณกะธรรมโอวาทแก่ผู้บวช.mp3