วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ หนทางสู่มรรคผล(ปกิณกะธรรม ๓ มิ.ย. ๖๒)

๓ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ หนทางสู่มรรคผล
620603_03_ปกิณกะธรรมปริยัติปฏิบัติปฏิเวธหนทางสู่มรรคผล.mp3