วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562

การเกิดย่อมหนีไม่พ้นบุพกรรม(ปกิณกะธรรม ๒๒ มิ.ย. ๖๒)

๒๒ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมการเกิดย่อมหนีไม่พ้นบุพกรรม
620622_04_ปกิณกะธรรมการเกิดย่อมหนีไม่พ้นบุพกรรม.mp3