วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ใคร่ครวญธาตุ ๔ เพื่อแยกจิตจากขันธ์ ๕ (ปกิณกะธรรม ๒๙ มิ.ย. ๖๒)

๒๙ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญธาตุ ๔ เพื่อแยกจิตจากขันธ์ ๕
620629_04_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญธาตุ๔เพื่อแยกจิตจากขันธ์๕.mp3