วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562

การฟังธรรมต้องประกอบด้วยจิตสงบตั้งมั่นให้ถึงพร้อม(ปกิณกะธรรม ๑ มิ.ย. ๖๒)

๑ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมการฟังธรรมต้องประกอบด้วยจิตสงบตั้งมั่นให้ถึงพร้อม
620601_05_ปกิณกะธรรมการฟังธรรมต้องประกอบด้วยจิตสงบตั้งมั่นให้ถึงพร้อม.mp3