วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562

วางกำลังใจในการทำความดี ไม่หวั่นไหวในโลกธรรม(ปกิณกะธรรม ๙ มิ.ย. ๖๒)

๙ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมวางกำลังใจในการทำความดี ไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
620609_04_ปกิณกะธรรมวางกำลังใจในการทำความดีไม่หวั่นไหวในโลกธรรม.mp3