วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562

อนุโมทนากถางานบวชพระวัดสังเวชวิศยาราม(ปกิณกะธรรม ๒๓ มิ.ย. ๖๒)

๒๓ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมอนุโมทนากถางานบวชพระวัดสังเวชวิศยาราม
http://thamma-bansabaijai.org/mp3/6206/620623_05_ปกิณกะธรรมอนุโมทนากถางานบวชพระวัดสังเวชวิศยาราม.mp3