วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562

การทำความดีในพระศาสนาด้วยเห็นในคุณของพระรัตนตรัยจึงจะพ้นทุกข์ได้(เทศน์ ๘ มิ.ย. ๖๒)

๘ มิ.ย. ๖๒-เทศน์การทำความดีในพระศาสนาด้วยเห็นในคุณของพระรัตนตรัยจึงจะพ้นทุกข์ได้
620608_03_เทศน์การทำความดีในพระศาสนาด้วยเห็นในคุณของพระรัตนตรัยจึงจะพ้นทุกข์ได้.mp3