วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562

พึงทำความดีด้วยตนเองให้กำลังใจเต็ม(ปกิณกะธรรม ๒ มิ.ย. ๖๒)

๒ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมพึงทำความดีด้วยตนเองให้กำลังใจเต็ม
620602_04_ปกิณกะธรรมพึงทำความดีด้วยตนเองให้กำลังใจเต็ม.mp3