วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562

การปฏิบัติบูชาต่อบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด(เทศน์ ๑๕ มิ.ย. ๖๒)

๑๕ มิ.ย. ๖๒-เทศน์การปฏิบัติบูชาต่อบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด
620615_02_เทศน์การปฏิบัติบูชาต่อบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด.mp3