วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562

งานสาธารณประโยชน์ในพระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๒๙ มิ.ย. ๖๒)

๒๙ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ในพระศาสนา
620629_03_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ในพระศาสนา.mp3