วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562

อภิญญาสมาบัติ ๗ ใคร่ครวญเพื่อแยกจิตกับกายให้เด็ดขาด(ปกิณกะธรรม ๑ มิ.ย. ๖๒)

๑ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติ ๗ ใคร่ครวญเพื่อแยกจิตกับกายให้เด็ดขาด
620601_06_ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติ๗ใคร่ครวญเพื่อแยกจิตกับกายให้เด็ดขาด.mp3