วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ละความผูกพัน เพียรปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิด(ปกิณกะธรรม ๔ ก.ค. ๖๒)

๔ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมละความผูกพัน เพียรปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิด
620704_01_ปกิณกะธรรมละความผูกพันเพียรปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิด.mp3