วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

พระเมตตาอธิษฐานให้พรในโอกาสแสดงมุทิตาจิต(ปกิณกะธรรม ๔ ก.ค. ๖๒)

๔ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมพระเมตตาอธิษฐานให้พรในโอกาสแสดงมุทิตาจิต
620704_04_ปกิณกะธรรมพระเมตตาอธิษฐานให้พรในโอกาสแสดงมุทิตาจิต.mp3