วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ทุกข์เกิดจากการมีร่างกาย เพียรทำความดีด้วยใจบริสุทธิ์ตั้งมั่น(ปกิณกะธรรม ๑๔ ก.ค. ๖๒)

๑๔ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมทุกข์เกิดจากการมีร่างกาย เพียรทำความดีด้วยใจบริสุทธิ์ตั้งมั่น
620714_01_ปกิณกะธรรมทุกข์เกิดจากการมีร่างกายเพียรทำความดีด้วยใจบริสุทธิ์ตั้งมั่น.mp3