วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

สำรวมจิตเจตนาเพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้าในวันอาสาฬหบูชา(ปกิณกะธรรม ๑๕ ก.ค. ๖๒)

๑๕ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมสำรวมจิตเจตนาเพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้าในวันอาสาฬหบูชา
620715_01_ปกิณกะธรรมสำรวมจิตเจตนาเพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้าในวันอาสาฬหบูชา.mp3