วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ศรัทธาตั้งมั่นในคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.ค. ๖๒)

๑๖ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมศรัทธาตั้งมั่นในคุณพระรัตนตรัย
620716_01_ปกิณกะธรรมศรัทธาตั้งมั่นในคุณพระรัตนตรัย.mp3