วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผู้เห็นทุกข์ย่อมเห็นธรรมและเห็นคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๑๙ ก.ค. ๖๒)

๑๙ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมผู้เห็นทุกข์ย่อมเห็นธรรมและเห็นคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง
620719_01_ปกิณกะธรรมผู้เห็นทุกข์ย่อมเห็นธรรมและเห็นคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง.mp3