วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผู้ปฏิบัติพึงเร่งฝึกจิตขัดเกลานิสัยในการเป็นผู้ให้(ปกิณกะธรรม ๒๐ ก.ค. ๖๒)

๒๐ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติพึงเร่งฝึกจิตขัดเกลานิสัยในการเป็นผู้ให้
620720_06_ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติพึงเร่งฝึกจิตขัดเกลานิสัยในการเป็นผู้ให้.mp3