วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ปฏิบัติที่จิต ทรงสมาธิละความชั่วด้วยศีล(ปกิณกะธรรม ๑๓ ก.ค. ๖๒)

๑๓ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมปฏิบัติที่จิต ทรงสมาธิละความชั่วด้วยศีล
620713_05_ปกิณกะธรรมปฏิบัติที่จิตทรงสมาธิละความชั่วด้วยศีล.mp3