วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

พระกรรมฐานพิเศษเพื่อการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๔ ก.ค. ๖๒)

๔ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมพระกรรมฐานพิเศษเพื่อการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล
620704_05_ปกิณกะธรรมพระกรรมฐานพิเศษเพื่อการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล.mp3