วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

สัมโมทนียกถาต่อพระภิกษุเนื่องในโอกาสแสดงมุทิตาจิต(ปกิณกะธรรม ๔ ก.ค. ๖๒)

๔ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมสัมโมทนียกถาต่อพระภิกษุเนื่องในโอกาสแสดงมุทิตาจิต
620704_03_ปกิณกะธรรมสัมโมทนียกถาต่อพระภิกษุเนื่องในโอกาสแสดงมุทิตาจิต.mp3