วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ไม่ท้อถอยเพียรปฏิบัติความดีด้วยชีวิต(ปกิณกะธรรม ๒๐ ก.ค. ๖๒)

๒๐ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมไม่ท้อถอยเพียรปฏิบัติความดีด้วยชีวิต
620720_03_ปกิณกะธรรมไม่ท้อถอยเพียรปฏิบัติความดีด้วยชีวิต.mp3