วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ทำจิตสงบจากความเศร้าหมองจึงพบที่พึ่งพาให้พ้นทุกข์(ปกิณกะธรรม ๒๖ ก.ค. ๖๒)

๒๖ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมทำจิตสงบจากความเศร้าหมองจึงพบที่พึ่งพาให้พ้นทุกข์
620726_01_ปกิณกะธรรมทำจิตสงบจากความเศร้าหมองจึงพบที่พึ่งพาให้พ้นทุกข์.mp3