วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

อาราธนายันต์เกราะเพชร(ปกิณกะธรรม ๖ ก.ค. ๖๒)

๖ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมอาราธนายันต์เกราะเพชร
620706_03_ปกิณกะธรรมอาราธนายันต์เกราะเพชร.mp3