วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

คุณของพระพุทธเจ้านำพาสู่ความสุขอันยอดเยี่ยมที่ไม่อาศัยกามคุณ(เทศน์ ๗ ก.ค. ๖๒)

๗ ก.ค. ๖๒-เทศน์คุณของพระพุทธเจ้านำพาสู่ความสุขอันยอดเยี่ยมที่ไม่อาศัยกามคุณ
620707_02_เทศน์คุณของพระพุทธเจ้านำพาสู่ความสุขอันยอดเยี่ยมที่ไม่อาศัยกามคุณ.mp3