วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง ใคร่ครวญให้เห็นจริงเพื่อตั้งใจปฏิบัติให้พ้นทุกข์(เทศน์ ๒๐ ก.ค. ๖๒)

๒๐ ก.ค. ๖๒-เทศน์ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง ใคร่ครวญให้เห็นจริงเพื่อตั้งใจปฏิบัติให้พ้นทุกข์
620720_02_เทศน์ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่งใคร่ครวญให้เห็นจริงเพื่อตั้งใจปฏิบัติให้พ้นทุกข์.mp3