วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

การละอวิชชาเริ่มต้นจากกำลังใจในการละความชั่ว(ปกิณกะธรรม ๒๘ ก.ค. ๖๒)

๒๘ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการละอวิชชาเริ่มต้นจากกำลังใจในการละความชั่ว
620728_02_ปกิณกะธรรมการละอวิชชาเริ่มต้นจากกำลังใจในการละความชั่ว.mp3