วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

พึงกล่าวโทษโจทย์ความผิดตนเสมอ ไม่เพ่งโทษผู้อื่นด้วยมานะ(เทศน์ ๒๙ ก.ค. ๖๒)

๒๙ ก.ค. ๖๒-เทศน์พึงกล่าวโทษโจทย์ความผิดตนเสมอ ไม่เพ่งโทษผู้อื่นด้วยมานะ
620729_02_เทศน์พึงกล่าวโทษโจทย์ความผิดตนเสมอไม่เพ่งโทษผู้อื่นด้วยมานะ.mp3