วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ทำความดีให้ถึงผลต้องทำด้วยกำลังใจตั้งมั่นมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๒๙ ก.ค. ๖๒)

๒๙ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมทำความดีให้ถึงผลต้องทำด้วยกำลังใจตั้งมั่นมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
620729_01_ปกิณกะธรรมทำความดีให้ถึงผลต้องทำด้วยกำลังใจตั้งมั่นมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3