วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(เทศน์ ๑๖ ก.ค. ๖๒)

๑๖ ก.ค. ๖๒-เทศน์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
620716_02_เทศน์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร.mp3