วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

บุญเกิดเมื่อใจถึงพร้อมด้วยความผ่องใส(ปกิณกะธรรม ๒๑ ก.ค. ๖๒)

๒๑ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมบุญเกิดเมื่อใจถึงพร้อมด้วยความผ่องใส
620721_03_ปกิณกะธรรมบุญเกิดเมื่อใจถึงพร้อมด้วยความผ่องใส.mp3