วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

น้อมจิตบูชาคุณครูบาอาจารย์และพุทธานุภาพของยันต์เกราะเพชร(ปกิณกะธรรม ๖ ก.ค. ๖๒)

๖ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมน้อมจิตบูชาคุณครูบาอาจารย์และพุทธานุภาพของยันต์เกราะเพชร
620706_01_ปกิณกะธรรมน้อมจิตบูชาคุณครูบาอาจารย์และพุทธานุภาพของยันต์เกราะเพชร.mp3