วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ร่างกายเป็นรังของโรค พึงไม่ประมาทเพียรทำความดี(ปกิณกะธรรม ๒๗ ก.ค. ๖๒)

๒๗ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมร่างกายเป็นรังของโรค พึงไม่ประมาทเพียรทำความดี
620727_02_ปกิณกะธรรมร่างกายเป็นรังของโรคพึงไม่ประมาทเพียรทำความดี.mp3