วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ความสุขเกิดจากผลของการทำทาน ศีล ภาวนาตามคำสอนครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๖ ก.ค. ๖๒)

๖ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมความสุขเกิดจากผลของการทำทาน ศีล ภาวนาตามคำสอนครูบาอาจารย์
620706_04_ปกิณกะธรรมความสุขเกิดจากผลของการทำทานศีลภาวนาตามคำสอนครูบาอาจารย์.mp3