วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

พุทธานุภาพของเชือกมหาอุตม์(ปกิณกะธรรม ๖ ก.ค. ๖๒)

๖ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมพุทธานุภาพของเชือกมหาอุตม์
620706_06_ปกิณกะธรรมพุทธานุภาพของเชือกมหาอุตม์.mp3