วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

หมั่นฝึกวางกาย มุ่งเอาชนะใจเพื่อความหลุดพ้น(ปกิณกะธรรม ๗ ก.ค. ๖๒)

๗ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมหมั่นฝึกวางกาย มุ่งเอาชนะใจเพื่อความหลุดพ้น
620707_01_ปกิณกะธรรมหมั่นฝึกวางกายมุ่งเอาชนะใจเพื่อความหลุดพ้น.mp3