วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

การวางอารมณ์ใจสงบต้องหมั่นใคร่ครวญเพื่อยอมรับความจริง(ปกิณกะธรรม ๒๐ ก.ค. ๖๒)

๒๐ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ใจสงบต้องหมั่นใคร่ครวญเพื่อยอมรับความจริง
620720_04_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ใจสงบต้องหมั่นใคร่ครวญเพื่อยอมรับความจริง.mp3