วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

กำลังใจในการให้เพื่อละ เป็นหนทางสู่มรรคผล(เทศน์ ๒๑ ก.ค. ๖๒)

๒๑ ก.ค. ๖๒-เทศน์กำลังใจในการให้เพื่อละ เป็นหนทางสู่มรรคผล
620721_02_เทศน์กำลังใจในการให้เพื่อละเป็นหนทางสู่มรรคผล.mp3