วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

การระวังมโนกรรมในศีลกรรมบถ ๑๐ (ปกิณกะธรรม ๕ ก.ค. ๖๒)

๕ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการระวังมโนกรรมในศีลกรรมบถ ๑๐
620705_02_ปกิณกะธรรมการระวังมโนกรรมในศีลกรรมบถ๑๐.mp3