วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ทำความดีด้วยมีพุทธานุสสติเป็นสรณะที่พึ่งจึงเกิดผล(ปกิณกะธรรม ๒๗ ก.ค. ๖๒)

๒๗ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยมีพุทธานุสสติเป็นสรณะที่พึ่งจึงเกิดผล
620727_01_ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยมีพุทธานุสสติเป็นสรณะที่พึ่งจึงเกิดผล.mp3