วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ทำจิตบริสุทธิ์ให้เป็นบุญอันสมบูรณ์(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.ค. ๖๒)

๑๖ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมทำจิตบริสุทธิ์ให้เป็นบุญอันสมบูรณ์
620716_05_ปกิณกะธรรมทำจิตบริสุทธิ์ให้เป็นบุญอันสมบูรณ์.mp3