วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

บวงสรวงบูชาคุณพระรัตนตรัยและผู้มีคุณในวันไหว้ครู(ปกิณกะธรรม ๖ ก.ค. ๖๒)

๖ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาคุณพระรัตนตรัยและผู้มีคุณในวันไหว้ครู
620706_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาคุณพระรัตนตรัยและผู้มีคุณในวันไหว้ครู.mp3