วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

กำลังใจทำความดีด้วยความสามัคคี ไม่มีมานะ ณ วัดตาลเดี่ยว(ปกิณกะธรรม ๙ ก.ค. ๖๒)

๙ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีด้วยความสามัคคี ไม่มีมานะ ณ วัดตาลเดี่ยว
620709_01_ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีด้วยความสามัคคีไม่มีมานะณวัดตาลเดี่ยว.mp3