วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

แยกจิตกับกายเพื่อการละ และกรรมจากการยินดีในความชั่วของผู้อื่น(ปกิณกะธรรม ๖ ก.ค. ๖๒)

๖ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมแยกจิตกับกายเพื่อการละ และกรรมจากการยินดีในความชั่วของผู้อื่น
620706_07_ปกิณกะธรรมแยกจิตกับกายเพื่อการละและกรรมจากการยินดีในความชั่วของผู้อื่น.mp3