วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ความเมตตาของครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๐ ก.ค. ๖๒)

๒๐ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมความเมตตาของครูบาอาจารย์
620720_05_ปกิณกะธรรมความเมตตาของครูบาอาจารย์.mp3