วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562

หมั่นใคร่ครวญทบทวนข้อธรรมด้วยความไม่ประมาท(ปกิณกะธรรม ๑ ก.ย. ๖๒)

๑ ก.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมหมั่นใคร่ครวญทบทวนข้อธรรมด้วยความไม่ประมาท
620901_01_ปกิณกะธรรมหมั่นใคร่ครวญทบทวนข้อธรรมด้วยความไม่ประมาท.mp3