วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562

สวดมนต์มหาสมัยสูตร(ปกิณกะธรรม ๑ ก.ย. ๖๒)

๑ ก.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมสวดมนต์มหาสมัยสูตร
620901_02_ปกิณกะธรรมสวดมนต์มหาสมัยสูตร.mp3