วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562

ไม่ประมาทในชีวิต เพียรทำกำลังใจให้ถึงพร้อม(ปกิณกะธรรม ๑๓ ก.ย. ๖๒)

๑๓ ก.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมไม่ประมาทในชีวิต เพียรทำกำลังใจให้ถึงพร้อม
620913_01_ปกิณกะธรรมไม่ประมาทในชีวิตเพียรทำกำลังใจให้ถึงพร้อม.mp3